درباره ما

 

شرکت تکنیک برتر، فعال در زمینه تعمیر و فروش صندلی های اداری اعم از: اداری، مدریتی، کارمندی، منشی ، کانتر، رستورانی، صنعتی، خانگی مبلمان ، درب های آگوستیک و ... با قریب به 20 سال سابقه برجسته و چشم گیر در صنعت صندلی، در سراسر کشور فعالیت دارد.

بزرگترین سرمایه ما: صداقت شاید ساده ترین و مهم ترین رکن باشد. منظور از صداقت اعتقاد و باور داشتن به منافع جانب مشتری است، بنابر این باید به انجام کاری بپردازیم که خود در قامت یک مصرف کننده به آن اعتقاد و باور داریم. پس به دور از دام غرور و تکبر، ابتدا مطمئن می شویم که خدمات ما بهترین است، مادامی که اعتقادی قاطع به کار خود نداشته باشیم، موفقیتی قطعی نیز بدست نخواهیم آورد

ما از نظرات، پیشنهادات و انتقادات استقبال می کنیم چون جلب رضایت مشتری، جز با دریافت نظرات و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما ممکن نیست، پس بر ما منت نهاده و پس از بررسی خدمات ارائه شده ، مارا از نظر خود بی نصیب نگذارید.

 

                                                                                                                                               با تشکر

                                                                                                                                         مدیریت تکنیک برتر