داتیس

خرید صندلی های داتیس

در این قسمت، تکنیک برتر شرایطی را فراهم کرده است که شما بتوانید با انتخاب نوع محصول، تمامی محصولات شرکت داتیس را مشاهده و مورد بررسی قرار دهید.
برای دریافت قیمت و خرید، لطفا پس از دریافت کد زیر هر محصول، با ما تماس بگیرید.

داتیس - مدیریتی

MA735

MA735

MB760

MB760

MF860

MF860

MO745

MO745

MP647

MP647

MP647T

MP647T

MP747

MP747

MP747F

MP747F

MT770

MT770

MV840

MV840

داتیس - کارمندی

ED430P

ED430P

ER315

ER315

ER325

ER325

EV345

EV345

EV355

EV355

داتیس - کنفرانسی

CA735

CA735

CB760

CB760

CF460

CF460

CF860

CF860

CO745

CO745

CP647

CP647

CP747

CP747

CR315

CR315

CR315X

CR315X

CR325

CR325

CR325X

CR325X

CS635

CS635

CT770

CT770

CV345

CV345

CV345X

CV345X

CV355

CV355

CV355X

CV355X

CV840

CV840

داتیس - آموزشی

TR315

TR315

TR325

TR325

TV345

TV345

TV355

TV355

داتیس - مبل

SV20-1

SV20-1

SV20-2

SV20-2

داتیس - جلو مبلی

T20

T20

T30

T30

T40

T40

داتیس - انتظار

W9747-3

W9747-3

WF460-3

WF460-3

WP647

WP647

WR315X-3

WR315X-3

WR325X-3

WR325X-3

WS635-3

WS635-3

WV345X-3

WV345X-3

WV355-3

WV355-3

داتیس - لابی و کانتر

SL30E

SL30E

SL30K

SL30K

SL30S

SL30S

داتیس - چهارپایه

SR315

SR315

SR315X

SR315X

SR325

SR325

SR325X

SR325X

SV345

SV345

SV345X

SV345X

SV355

SV355

SV355X

SV355X

داتیس - نهارخوری

T10

T10

داتیس - کارشناسی

SX635T

SX635T

XA735

XA735

XB760

XB760

XF460

XF460

XF460P

XF460P

XF460T

XF460T

XF860

XF860

XO745

XO745

XP647

XP647

XP647P

XP647P

XP647T

XP647T

XP747

XP747

XP747F

XP747F

XP747P

XP747P

XS635

XS635

XS635P

XS635P

XT770

XT770

XV840

XV840