سالن آمفی تئاتر

  • بنر

 

شرکت تکنیک برتر با هدف مشاوره تخصصی، طراحی و اجرای معماری داخلی آکوستیکی و تجهیز سالن های همایش و آمفی تئاتر و سینما و فضاهای آموزشی تأسیس یافته است.

این شرکت افتخار خود می داند که با بهره گیری از دانش های نوین کنترل پروژه و توان بالای اجرایی ضمن رعایت همه مسائل اجرایی سعی بر کاهش زمان اجرا و در نتیجه کاهش هزینه های تمام شده پروژه نماید.

 

 برخی از نمیونه کارهای ما

 

1-2bd27c4f40